MULTI EG dyvel dübel

Tekniske data:

Multi ege dyvler er ikke standard lagervarer, men kan produceres i følgende dimensioner.

Diameter/mm:

4 mm (kun Glatte), kontakt os for mere information.
5 / 6 / 8 / 10 / 12  / 16.

Længde/mm:

Fra (18) 20 mm – 600 mm med 1 mm interval.
Normale størrelser er 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60.

Tolerancer:

Diameter: +/-0,2 mm
Længde: +/- 0,5 mm
Fugtighed: 8-10%

Træsort & kvalitet:

Multi ege dyvlen er sorteret på vores vision anlæg.

Først bliver træ med knaster eller træ hvor årreretningen går på tværs af længde retningen frasorteret.
Efterfølgende bliver dyvlerne afkortet samt komprimeret.
I denne proces udsættes træet for et tryk som gør, at hvis der er nogle svagheder i træet, vil det ganske enkelt revne.
Dette sikrer, at det kun er det bedste træ, der kommer ud til vores kunder som dyvler.

Vores visonanlæg sørger efterfølgende for, at alle dyvler overholder de tolerancer, som vi lover.
Visionanlægget kontrollerer affasning, længde samt diameter.
6 kameraer tager hver 3-4 billeder per millimeter, d.v.s. at diameteren på en dyvel i 30 mm’s længde bliver målt ca 90 gange på hvert kamera eller ca 540 målinger i alt.
Derudover bliver affasningen også kontrolleret i anlægget for at sikre, at den er ensartet. Hvis affasningen ikke lever op til de krav, som vi stiller, bliver dyvlen kasseret selvom, diameteren samt længden er korrekt.